Dịch vụ

 Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

 • group  Số lượng: 06

 • group  lương: 17.5 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 27/11/2023

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Từ 17-18 Nam/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/11/2023

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Trên 15 Man

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

 • group  Số lượng: 7 Nam, 9 Nữ

 • group  lương: Trên 15 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 02/11/2023

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

 • group  Số lượng: 02 Nữ

 • group  lương: trên 20 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

 • group  Số lượng: 08 Nữ

 • group  lương: 930 yên/giờ

 • group  Thi tuyển: 16/09/2023

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập kim loại

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập...

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: trên 24 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: tháng10

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 15-18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/10/2023

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 03/10/2023

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT...

 • group  Số lượng: 08 Nam

 • group  lương: 15 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 19/08/2023

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ- TOKYO

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ- TOKYO

 • group  Số lượng: 25 Nữ

 • group  lương: Trên 19Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 13/09/2023

Đơn hàng: ĐÁNH BÓNG, LÀM SẠCH ỐNG THỦY LỰC

Đơn hàng: ĐÁNH BÓNG, LÀM SẠCH ỐNG THỦY LỰC

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Trên 17 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 15/08/2023

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG NAGOYA

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG NAGOYA

 • group  Số lượng: 10 Nam/Nữ

 • group  lương: 23 Man/ tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: tháng07

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG TOKYO

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG TOKYO

 • group  Số lượng: 05 Nam/Nữ

 • group  lương: 25 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: Tháng07

Đơn hàng: TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP

Đơn hàng: TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP

 • group  Số lượng: 02 Người

 • group  lương: 19 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 30/07/2023