Dịch vụ

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

 • group  Số lượng: 06

 • group  lương: 21 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/04/2024

Đơn hàng: Phun sơn linh kiện ô tô

Đơn hàng: Phun sơn linh kiện ô tô

 • group  Số lượng: 03 Nam

 • group  lương: 16 Man trở lên

 • group  Thi tuyển: 19/04/2024

Đơn hàng: Lắp ghép, lắp mái tôn, tường tôn; sản xuất tấm tôn

Đơn hàng: Lắp ghép, lắp mái tôn, tường tôn;...

 • group  Số lượng: 02 Nam

 • group  lương: 16 Man trở lên

 • group  Thi tuyển: Tháng04

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp tháng 03

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp tháng 03

 • group  Số lượng: 09 Nữ

 • group  lương: 17 Man

 • group  Thi tuyển: 09/03/2024

Đơn hàng: Vặn ốc nối khung sắt thép tháng 03

Đơn hàng: Vặn ốc nối khung sắt thép tháng 03

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 20-24 Man

 • group  Thi tuyển: 15/03/2024

 Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

 • group  Số lượng: 06

 • group  lương: 17.5 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 27/11/2023

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Từ 17-18 Nam/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/11/2023

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Trên 15 Man

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

 • group  Số lượng: 7 Nam, 9 Nữ

 • group  lương: Trên 15 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 02/11/2023

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

 • group  Số lượng: 02 Nữ

 • group  lương: trên 20 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

 • group  Số lượng: 08 Nữ

 • group  lương: 930 yên/giờ

 • group  Thi tuyển: 16/09/2023

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập kim loại

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập...

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: trên 24 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: tháng10

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 15-18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/10/2023

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 03/10/2023

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT...

 • group  Số lượng: 08 Nam

 • group  lương: 15 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 19/08/2023