Dịch vụ

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ (Làm công việc dọn dẹp, vệ sinh khách sạn tại chuỗi khách sạn 5 sao)

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ (Làm công việc dọn...

 • group  Số lượng: 25 Nam, 15 Nữ

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/12/2022

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ

 • group  Số lượng: 04 Nữ

 • group  lương: 180.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 16/11/2022

Đơn hàng: ĐIỀU KHIỂN MÁY

Đơn hàng: ĐIỀU KHIỂN MÁY

 • group  Số lượng: 2 Nam

 • group  lương: 180.000 - 200.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 15/11/2022

Đơn hàng: NÔNG NGHIỆP (Trồng và thu hoạch măng tây, ớt chuông, Làm việc trong nhà kính)

Đơn hàng: NÔNG NGHIỆP (Trồng và thu hoạch măng...

 • group  Số lượng: 03 Nữ

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 07/11/2022

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, GIA CÔNG BỜ KÈ

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT...

 • group  Số lượng: 50 Nam

 • group  lương: 170.000 - 200.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 26/11/2022

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • group  Số lượng: 10 Nam, 10 Nữ

 • group  lương: 171.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG

 • group  Số lượng: 15 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022

Đơn hàng: DỌN DẸP, VỆ SINH TÒA NHÀ

Đơn hàng: DỌN DẸP, VỆ SINH TÒA NHÀ

 • group  Số lượng: 10 Nữ

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 24/08/2022

Đơn hàng: VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CÁC NGUYÊN LIỆU SƠN, DÁN TƯỜNG NHÀ

Đơn hàng: VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CÁC NGUYÊN...

 • group  Số lượng: 15 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 08/08/2022

Đơn hàng: XÂY TRÁT TƯỜNG

Đơn hàng: XÂY TRÁT TƯỜNG

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 23/07/2022

Đơn hàng: HOÀN THIỆN NỘI, NGOẠI THẤT NHÀ Ở

Đơn hàng: HOÀN THIỆN NỘI, NGOẠI THẤT NHÀ Ở

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 23/07/2022

Đơn hàng: HÀN VÀ THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT THÉP, BUỘC SẮT

Đơn hàng: HÀN VÀ THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT THÉP,...

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 23/07/2022

Đơn hàng: SƠN, DÁN TƯỜNG NHÀ (HOÀN THIỆN NỘI THẤT TÒA NHÀ)

Đơn hàng: SƠN, DÁN TƯỜNG NHÀ (HOÀN THIỆN NỘI...

 • group  Số lượng: 10 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 12/04/2022

Đơn hàng: LẮP GHÉP KHUNG THÉP VÀ VẶN ỐC

Đơn hàng: LẮP GHÉP KHUNG THÉP VÀ VẶN ỐC

 • group  Số lượng: 17 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển:

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, SỬ DỤNG KHOAN CÔNG NGHIỆP, LẮP ĐƯỜNG RAY VẬN CHUYỂN HÀNG

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT...

 • group  Số lượng: 27 nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 19/06/2022