Hồ sơ pháp lý

 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp