KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

Đơn hàng: Tokutei - Chế biến thực phẩm

 • group  Số lượng: 02 Nữ

 • group  lương: trên 20 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập kim loại

Đơn hàng: Tokutei- Gia công cơ khí, Hàn, Dập...

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: trên 24 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: tháng10

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG NAGOYA

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG NAGOYA

 • group  Số lượng: 10 Nam/Nữ

 • group  lương: 23 Man/ tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: tháng07

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG TOKYO

Đơn hàng: TOKUTEI - NHÀ HÀNG TOKYO

 • group  Số lượng: 05 Nam/Nữ

 • group  lương: 25 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: Tháng07

Đơn hàng: TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP

Đơn hàng: TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP

 • group  Số lượng: 02 Người

 • group  lương: 19 Man/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 30/07/2023

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • group  Số lượng: 04 Nam, 04 Nữ

 • group  lương: 200000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: Online