THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG

Đơn hàng Gia công cơ khí hàn Rô bốt và Vận hành máy gia công cơ khí

Đơn hàng Gia công cơ khí hàn Rô bốt và Vận...

 • group  Số lượng: 10 Nam

 • group  lương: 165.187 Man yên/ tháng

 • group  Thi tuyển: 06/08/2024

Đơn hàng gia công mạ kẽm kim loại tại aichi nhật bản

Đơn hàng gia công mạ kẽm kim loại tại aichi...

 • group  Số lượng: 2 Nam

 • group  lương: 17.8 man/ tháng

 • group  Thi tuyển: 14/07/2024

ĐƠN HÀNG VẶN ỐC NỐI KHUNG SẮT THÉP Ở NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG VẶN ỐC NỐI KHUNG SẮT THÉP Ở NHẬT BẢN

 • group  Số lượng: 3

 • group  lương: 20 man/tháng

 • group  Thi tuyển: 09/06/2024

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

 • group  Số lượng: 06

 • group  lương: 21 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/04/2024

Đơn hàng: Phun sơn linh kiện ô tô

Đơn hàng: Phun sơn linh kiện ô tô

 • group  Số lượng: 03 Nam

 • group  lương: 16 Man trở lên

 • group  Thi tuyển: 19/04/2024

Đơn hàng: Lắp ghép, lắp mái tôn, tường tôn; sản xuất tấm tôn

Đơn hàng: Lắp ghép, lắp mái tôn, tường tôn;...

 • group  Số lượng: 02 Nam

 • group  lương: 16 Man trở lên

 • group  Thi tuyển: Tháng04

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp tháng 03

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp tháng 03

 • group  Số lượng: 09 Nữ

 • group  lương: 17 Man

 • group  Thi tuyển: 09/03/2024

Đơn hàng: Vặn ốc nối khung sắt thép tháng 03

Đơn hàng: Vặn ốc nối khung sắt thép tháng 03

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 20-24 Man

 • group  Thi tuyển: 15/03/2024

 Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng: Đóng gói công nghiệp

 • group  Số lượng: 06

 • group  lương: 17.5 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 27/11/2023

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

Đơn hàng: Xây dựng tổng hợp

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Từ 17-18 Nam/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/11/2023

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: Trên 15 Man

 • group  Thi tuyển: 09/11/2023

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

Đơn hàng: Thao tác máy gia công và kiểm tra hàng

 • group  Số lượng: 7 Nam, 9 Nữ

 • group  lương: Trên 15 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 02/11/2023

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ

 • group  Số lượng: 08 Nữ

 • group  lương: 930 yên/giờ

 • group  Thi tuyển: 16/09/2023

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

Đơn hàng: MÀI, ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 15-18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/10/2023

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

Đơn hàng: SƠN KHUNG SẮT THÉP

 • group  Số lượng: 06 Nam

 • group  lương: 18 Man/tháng

 • group  Thi tuyển: 03/10/2023