THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ (Làm công việc dọn dẹp, vệ sinh khách sạn tại chuỗi khách sạn 5 sao)

Đơn hàng: VỆ SINH TÒA NHÀ (Làm công việc dọn...

 • group  Số lượng: 25 Nam, 15 Nữ

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 19/12/2022

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ

Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ

 • group  Số lượng: 04 Nữ

 • group  lương: 180.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 16/11/2022

Đơn hàng: NÔNG NGHIỆP (Trồng và thu hoạch măng tây, ớt chuông, Làm việc trong nhà kính)

Đơn hàng: NÔNG NGHIỆP (Trồng và thu hoạch măng...

 • group  Số lượng: 03 Nữ

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 07/11/2022

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, GIA CÔNG BỜ KÈ

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT...

 • group  Số lượng: 50 Nam

 • group  lương: 170.000 - 200.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 26/11/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG

 • group  Số lượng: 15 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022

Đơn hàng: VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CÁC NGUYÊN LIỆU SƠN, DÁN TƯỜNG NHÀ

Đơn hàng: VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT CÁC NGUYÊN...

 • group  Số lượng: 15 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 08/08/2022

Đơn hàng: HÀN VÀ THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT THÉP, BUỘC SẮT

Đơn hàng: HÀN VÀ THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT THÉP,...

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 23/07/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XD (Làm đường, công trình công cộng)

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XD (Làm đường, công...

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 10/11/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM SÂN VƯỜN,...

 • group  Số lượng: 12 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 10/11/2022

Đơn hàng: XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng: XÂY DỰNG TỔNG HỢP

 • group  Số lượng: 15 Nam

 • group  lương: 170.000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG KHU VUI CHƠI, CÔNG VIÊN

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG KHU...

 • group  Số lượng: 20 Nam

 • group  lương: 150.000 yên/tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG (KHU VUI CHƠI, CÔNG VIÊN)

Đơn hàng: THAO TÁC MÁY XÂY DỰNG LÀM ĐƯỜNG (KHU...

 • group  Số lượng: 20 Nam

 • group  lương: 0

 • group  Thi tuyển: 07/10/2022