Đơn hàng: CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Đơn hàng: CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

 • Lương: 160.000 yên/tháng trở lên
 • Số lượng: 06
 • Thi tuyển: 06/07/2023

 

Thông tin đơn hàng

 • Số lượng: 06 Nữ
 • Nơi làm việc: Miyagi – Nhật Bản
 • Thời hạn: 3 năm - 5 năm
 • Thi tuyển: 06/07/2023
 • Hình thức thi tuyển: Trực tiếp

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Tuổi: 18-28 tuổi.
 • Có sức khỏe bê được thùng thực phẩm nặng 20kg
 • Ứng viên cộng trừ nhân chia thành thạo
 • Ứng viên không có hình xăm, cận thị, đeo kính

 Quyền lợi

 • Lương: 883 yên/giờ
 • Lương cơ bản: 151.876 yên/giờ (trợ cấp tháng đầu 60.000)
 • Được hưởng và làm theo các quy định của pháp luật Nhật Bản