Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, GIA CÔNG BỜ KÈ

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, GIA CÔNG BỜ KÈ

Tuyển 50 Nam lắp tấm pin năng lượng mặt trời

  • Số lượng cần tuyển: 50 Nam
  • Độ tuổi: 18 – 33
  • Thi tuyển: 26/11/2022
  • Nơi làm việc: Nhật Bản.
  • Thời hạn: 3 - 5 năm
  • Lương: 170.000 - 200.000 yên/tháng
  • Số lượng: 50 Nam
  • Thi tuyển: 26/11/2022

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, GIA CÔNG BỜ KÈ