Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, SỬ DỤNG KHOAN CÔNG NGHIỆP, LẮP ĐƯỜNG RAY VẬN CHUYỂN HÀNG

Đơn hàng: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, SỬ DỤNG KHOAN CÔNG NGHIỆP, LẮP ĐƯỜNG RAY VẬN CHUYỂN HÀNG

 
 
 
  • Lương: 150.000 yên/tháng trở lên
  • Số lượng: 27 nam
  • Thi tuyển: 19/06/2022

NGÀNH NGHỀ: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, SỬ DỤNG KHOAN CÔNG NGHIỆP, LẮP ĐƯỜNG RAY VẬN CHUYỂN HÀNG...