Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

Đơn hàng: Sản xuất bê tông trong nhà xưởng

  • Lương: Trên 15 Man
  • Số lượng: 06 Nam
  • Thi tuyển: 09/11/2023

 

Thông tin đơn hàng

- Số lượng: 06 Nam

- Nơi làm việc: Hokkaido

- Ngày thi : 09/11/2023

- Hình thức thi tuyển: trực tiếp

Yêu cầu:

- Học vấn cấp 2 trở lên

- Tuân thủ nội quy làm việc, nhanh nhẹn chăm chỉ.

- Khéo léo, tiền sử không mắc bệnh nặng

- Có khả năng tiếp thu tiếng Nhật, có sự nỗ lực cao

     Quyền lợi

      - Lương cơ bản: 156.320 yên/tháng

      - Lương nhận về tay khoảng: 15 Man/tháng

- Được hưởng và làm theo các quy định của pháp luật Nhật Bản