Đơn hàng: VẶN ỐC NỐI KHUNG SẮT THÉP

Đơn hàng: VẶN ỐC NỐI KHUNG SẮT THÉP

Trong tháng 06/2023 công ty Quốc tế Đông Phương có hai đơn hàng "vặn ốc nối khung sắt thép"

1. Đơn hàng làm việc tại Shizuoka

-          Số lượng: 02 Nam

-          Địa chỉ làm việc: Shizuoka

-          Thời gian chốt hồ sơ: 09/06/2023

-          Thời gian thi tuyển: 18/06/2023

-          Hình thức thi tuyển: trực tiếp

      2. Đơn hàng làm việc tại Nagoya - Aichi

Số lượng: 01

-  Giới tính: Nam

-  Địa chỉ làm việc: Nagoya - Aichi

-  Thời gian chốt hồ sơ: 09/06/2023

-  Thời gian thi tuyển: 18/06/2023

-  Hình thức thi tuyển: trực tiếp

   Yêu cầu tuyển dụng:

-          Tuổi: 20-29

-          Trình độ học vấn: tốt nghiệp cấp 3 trở lên

-          Có tinh thần trách nghiệm, tuân thủ nội quy, có sức khỏe, ngoan ngoãn.


      Khi tham gia đơn hàng, lao động được xí nghiệp đảm bảo:

- Cam kết an toàn trong lao động

- Trang bị những vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho lao động: trang phục, máy móc vận hành hiện đại, tiên tiến, ...

- Không thực hiện những công việc quá nguy hiểm...

  • Lương: 160000 yên/ tháng trở lên
  • Số lượng: 03 Nam
  • Thi tuyển: 18/06/2023